I dagplejen er der både omsorg og læring

Dagplejen er pædagogisk tilbud til børn i alderen 0-3 år. I dagplejen er der kun få børn og én fast voksen, som er sammen med børnene hele dagen. Det betyder, at dagplejeren kan planlægge lege og andre pædagogiske aktiviteter, som passer til børnenes individuelle alder, og samtidig tage højde for, hvordan børnene har det netop den dag.

I dagplejen er man en stor kunde i en lille butik. Dagplejeren lærer både dit barn og din familie at kende, og det giver god grobund for et godt samarbejde omkring dit barns trivsel, udvikling og læring. Tilknytning til voksne er meget vigtig for de mindste børn. Dit barn har derfor særligt gavn af, at det er den samme voksne, der siger godmorgen, som også vinker farvel om eftermiddagen.

I dagplejen er rammen om det pædagogiske arbejde og hyggestunderne med børnene, dagplejerens eget hjem. Det betyder, at dit barns overgang fra dit hjems trygge rammer til et dagtilbud er en blid overgang, fra et hjem til et andet.

I dagplejen er dit barn først det lille nye barn, som får særlig omsorg fra de større børn. De større børn vil være dit barns nye forbilleder, og når tiden i dagplejen slutter, vil dit barn være det store barn som yder omsorg for de mindste og som er deres forbillede. Den udvikling styrker dit barns sociale færdigheder, og giver et godt selvværd.

Dagplejerne er gladest for deres arbejde

Indflydelse på arbejdsopgaverne, anerkendelse og tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende er med til at sende arbejdsglæden i top hos dagplejerne.

“Dagplejerne har en stærk kontrol over deres arbejde og har bedre mulighed for at opbygge gode relationer med få forældre. Den positive feedback og anerkendelse, de får fra eksempelvis forældrene, er uvurderlig,” siger Peter Hasle, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

 

 

 

Dagplejepædagogen

Didaktik i dagplejen