Didaktik i dagplejen


Børn skal udfordres på det niveau deres kompetencer er

Børns trivsel, udvikling og læring er tæt forbundet med kvaliteten af den kontakt, omsorg og opmærksomhed, som børnene får af deres dagplejer. At sikre en god relation mellem barn og dagplejer, og børnene imellem, er dagplejerens vigtigste opgave. Der er imidlertid kommet mere fokus på, hvad børn lærer i dagplejen. Og derfor møder man også ofte ordet didaktik, som er lånt fra undervisningen. Læring i dagplejen er ikke undervisning, og det børn lærer i dagplejen tager altid sit udgangspunkt i barnets behov, og ikke i vores ønsker om at udvikle bestemte færdigheder hos barnet.

Når ordet didaktik bruges i dagplejen, skyldes det at didaktik er: Planlægning, gennemførelse (af læringsaktivitet) og evaluering. Det betyder, at dagplejeren i sit arbejde hele tiden er nysgerrig på, hvad børnene får ud af det, hun laver sammen med dem. Hun skal hele tiden kunne svare på:

  • Hvad skal børn lære og udvikle i dagplejen?
  • Hvor er det enkelte barn i sin udvikling?
  • Hvordan skal det læres?

Dagplejer Vibeke Clausen viser og fortæller om, hvordan hun arbejder med didaktik i hendes dagplejehjem. 

 

 

 

 

Dagplejepædagogen