Om dagplejen

Om dagplejen

Dagplejen er en succes. Efter 40 år er dagplejen blevet en veletableret del af samfundet, der scorer topkarakterer, når forældrene skal bedømme deres tilfredshed med forskellige pasningstilbud.


60.000 nul til to-årige børn nyder hver dag godt af dagplejens pædagogiske indsats, som den udfolder sig i et tæt samarbejde mellem professionelle dagplejere og de tilsynsførende pædagoger – dagplejepædagogerne. Med den lille børnegruppe og placeringen i den enkelte dagplejers hjem, har dagplejen nogle særlige muligheder for at bygge sin pædagogiske indsats på den tætte relation mellem dagplejeren og det enkelte barn og for at udøve den omsorg, der har så stor betydning for de mindste børn.
Topkarakterer hos forældrene
Den moderne dagpleje ligger langt fra det udgangspunkt, der for mere end 40 år siden så dagens lys og som tog sit afsæt i datidens samfundsforhold og normer. Siden hen har dagplejen udviklet sig til en moderne pasningsform, men et pædagogisk niveau, der lever op til nutidens krav.  Et faktum der understreges af, at dagplejen får topkarakterer af forældrene i den ene tilfredshedsundersøgelse efter den anden. Dagplejen scorer højest på den omsorg, der ydes over for børnene, men også på den pædagogiske indsats der ydes i forhold til børnene.

Nutidens dagpleje
De fleste dagplejere har i dag en uddannelse. Nogle er for eksempel uddannet på kontor, som sygeplejersker eller fysioterapeuter. Og i nogle kommuner er der ansat enkelte pædagoger og pædagogiske assistenter som dagplejere.

Pædagogisk niveau – Der stilles store krav til det pædagogiske indhold som i en daginstitution. Der arbejdes med børns udvikling på lige fod med daginstitutionerne. Der arbejdes efter pædagogiske læreplaner i dagplejen.

Pædagogisk supervision – Dagplejepædagoger fører tilsyn med dagplejernes arbejde og er garanter for kvaliteten i dagplejen. Dagplejepædagoger sparrer også med dagplejerne.

 

Billedserie