Pædagogik

Pædagogik: Forskelle og ligheder

Der er mange ligheder mellem pædagogikken i dagplejen, og den der kendes i andre dagtilbud. Det fælles udgangspunkt er de såkaldte læreplaner, der sætter målene for børnenes udvikling på en række punkter. Men omgivelser og børnegruppens størrelse giver naturligvis en række forskelle.

 

Pædagogik i dagplejen adskiller sig fra pædagogik i andre tilbud til 0-2 årige børn, fordi pasningen foregår i et hjemligt miljø og i små grupper. Børnene er sammen med en fast voksen hele dagen, og det, sammen med den lille børnegruppe, skaber tryghed, ro og nærvær for børnene.

Barnets behov
Da børnegruppen er lille er der også god mulighed for at tage hensyn til det enkelte barns behov. Har et barn brug for ikke at skulle ud på tur en dag, fordi det har været en urolig nat, kan dagens planlagte tur udsættes til en anden dag. Ture ud af huset kan også ske mere impulsivt, så dagplejer og børnegruppe den første gode sommerdag kan tage ud i det fri i stedet for at bage, som det ellers var planlagt.

I det hjemlige miljø får børn i dagpleje kontakt til dagplejerens egen familie, og det nyder børnene godt af. De bliver en del af hverdagen i en familie, hvor der måske kommer store børn hjem fra skole eller hvor manden i huset slår søm i et bræt eller kører lastbil.

Tilvænning til andre børn
Alle dagplejebørn kommer i legestue. De fleste en gang om ugen. Det betyder at dagplejebørn også får mulighed for at mødes med andre børn og lege med dem. Der sker i legestuen en langsom tilvænning til en større børnegruppe, som børnene vil møde, når de kommer i legestue.

Læreplaner
Pædagogikken i dagplejen har mange ligheder med den, der praktiseres i andre dagtilbud for de 0-2 årige. Grundlaget en nemlig begge steder de pædagogiske læreplaner med fokus på bl.a. børnenes sproglige udvikling, anerkendende pædagogik, motorik og integration af 2-sprogede børn.