To-sprogede børn

Vejen til integration for to-sprogede børn

Stadig flere børn med anden etnisk baggrund end dansk passes i dagplejen. Dermed spiller dagplejen en rolle for integrationen af flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Gennemgående trives flerkulturelle børn godt i dagplejen.

Forældrene forklarer i en undersøgelse FOA har foretaget, at de ønsker, at deres børn skal lære at tale korrekt dansk, ligesom de gerne vil have, at børnene får et vist kendskab til den danske kultur. De ser dagplejen som barnets første skridt mod integration.
        
Samme undersøgelse viser, at dagplejerne oplever, at det er udviklende at passe de fremmedsprogede børn og være i kontakt med deres familier. De lærer noget om andre kulturer, og det får dem til at reflektere over deres praksis, når de finder frem til, at ting kan gøres på andre måder.

Indblik i den danske kultur
Samtidig med at dagplejerne tager nogle ting til sig fra andre kulturer, får børnene lov at opleve hverdagen i et dansk hjem og årets gang i lokalsamfundet. Hvad end dagen byder på at bage boller, at gå en tur til købmanden, at sætte kartofler i køkkenhaven eller at synge sanglege i legestuen, så tager barnet naturligt del i det - vel at mærke sammen med de tre andre børn, som det er i flok med.

Dagplejen har nogle særligt gode betingelser for at vise børnene, hvad det er for et samfund, de bor i. Dagplejen er begyndelsen. En begyndelse, der kan være meget vigtig for det videre forløb i børnehaven, skolen og i resten af uddannelsessystemet.

 

Pædagogik

Dagplejepædagogen