Specialdagpleje

Specialdagpleje - Når verden vælter uden genkendelighed

Specialdagplejen giver rum til en række børn, der har særlig behov, bl.a. for tidligt fødte børn, børn med motoriske eller sproglige problemer, samt dem med autistiske eller DAMP-lignende symptomer. Fælles for grupperne er bl.a. behovet for en genkendelig dagligdag – det kan de få i specialdagplejen.

I dagligdagen i specialdagplejen vægter man som den største fordel, at der kun er to børn til stede. Derfor får specialdagplejerene meget mere tid og ro til at koncentrere sig om det enkelte barn – de kommer tættere på dem og kan bedre skabe kontinuitet i kontakten.

Genkendelighed i dagligdagen
Dét, der først og fremmest går igen i beskrivelsen af specialdagplejens funktion og mål, er begrebet genkendelighed. Forståelse for, at børn med særlige behov skal kunne genkende dagens aktiviteter, begivenheder, måden, ting bliver gjort på – nogen gange ned til mindste detalje.

Hvis barnet hver morgen får et knus, skal dette ske på præcis samme måde som de andre dage. Hvis barnet hver morgen er vant til at gå direkte til morgenbordet, skal denne vane ikke ændres en millimeter. Hvis man afviger, kan børnene blive urolige og utrygge.

”Verden vælter for børnene, hvis der er for store afvigelser. Man skal for eksempel også sige ”ja” og ”nej” til de samme ting dag efter dag", fortæller en specialdagplejer.

Specielle aktiviteter
De få børn i specialdagplejen betyder, at der er bedre tid til at finde ind til det enkelte barns individualitet og tage hensyn til dette. Den bedre tid betyder, at man for eksempel kan træne ordforråd – samt anvende flere pege- og billedbøger, hvis det er et barn med sprogproblemer. Der er tid til at arbejde med små skilte med tegninger af genstande.

Specialdagplejerne kan kun i et begrænset omfang have børnene med i familiens daglige aktiviteter såsom at skulle lave madpakker og sende dagplejerens egne børn i skole.

Ellers er legen den væsentligste aktivitet. Her kan problemet så både være, at der kun er to børn til at lege sammen – og at de ofte ikke er specielt gode til at lege sammen. Dagplejeren må derfor være god til at prøve at fange det enkelte barn med en legeaktivitet, som måske blot holder få minutter.  Eller som en specialdagplejer udtrykker det: "Man skal være der som voksen hele tiden. Det er ikke som i en almindelig dagpleje, hvor børnene i perioder af dagen kan lege sammen."

Fra undersøgelsen ”Børn med særlige behov – og dagplejen” FOA og Udviklingsforum I/S maj 2006.

 

Specialdagpleje

Dagplejepædagogen

Søg dagplejeplads