Allergi

Allergi er kommet på dagsordenen i dagplejen

Ud med røg og dyr. Sådan lyder det vigtigste råd fra Dorthe Lisemose, der er allergidagplejer i Fredensborg. Hun har flere års erfaring med en allergivenlig dagpleje.

»Mange små børn har astma, astmatisk bronkitis eller eksem, som vi dagplejere hver dag giver medicin eller smører ind i creme. Min erfaring er dog, at mange af disse børn kan undgå en del af deres symptomer, hvis vi tager forholdsregler i vores hjem,« fortæller Dorthe Lisemose fra Fredensborg. »Der er i hvert fald mange af ‘mine’ børn, der helt eller delvist slipper for deres medicin i dagtimerne, efter at jeg er blevet allergidagplejer.«

Allergikursus
Dorthe Lisemose er 42 år og har været dagplejer i 14 år. I 2004 bad hun FOA om et allergikursus, så hun og hendes kolleger kunne gøre noget ekstra for ‘deres’ allergi børn. De var trætte af kun at symptombehandle, uden at der blev taget fat om nældens rod – nemlig allergenerne. »Efter at vi havde deltaget i en konference om allergidagpleje, spurgte jeg min leder Suzanne Hey, om vi kunne komme på et kursus.

Guider forældrene
Uddannelsesafdeling i det tidligere Frederiksborg Amt stod sammen med Astma-Allergi Forbundet for det kompetencegivende kursus,« fortæller Dorthe Lisemose. »Kurset gav os blod på tanden, og vi er i dag en gruppe, der kan tilbyde allergi-rigtig pasning og samtidig guide forældrene i mange dagligdags spørgsmål om allergi,« siger Dorthe Lisemose.

Fakta om allergi

  • Hvert tredje nyfødte barn i Danmark har risiko for at udvikle allergi
  • Allergisymptomerne kommer især fra husstøvmider, dyr, pollen, skimmel og fødevarer
  • 6 måneders-alderen er det dårligste tidspunkt for børn at blive udsat for allergener og røg. Det er ofte på dette tidspunkt, at mødre stopper med at amme, og børnene starter med at blive passet udenfor hjemmet
  • Astma-Allergiforbundet står bag kompetencegivende kurser, der klæder dagplejere bedre på til at håndtere allergiudsatte børn

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialdagpleje

Dagplejepædagogen

Om dagplejen