Dagplejepædagogen

Dagplejepædagogens rolle

På baggrund af en undersøgelse af dagplejepædagogens rolle, siger børneforskerne Erik Sigsgaard og Rikke Sværke Madsen blandt andet: Med dagplejepædagogordningen har dagplejen et forspring for de andre dagtilbud


»Det ville hjælpe meget, hvis der en gang imellem kom en observatør udefra, var med i nogle timer sammen med børn og voksne og derefter et par timer med de voksne til en systematisk, kritisk pædagogisk samtale. Det ville kvalificere teoriudviklingen i skolen eller børnehaven, så de bedre ville kunne hamle op med dagplejen, der hvor den er bedst. Godt nok findes der pædagogiske konsulenter, men det er sjældent, at deres arbejdsfunktion tillader dem en så tæt og systematisk tilknytning til det enkelte dagtilbud. For det er jo netop, hvad der sker i dagplejen: der kommer en kvalificeret voksen og ser det hele med andre og anderledes øjne. Dagplejepædagogen kommer udefra, men er dog samtidig indefra.«

En dagplejepædagog tager sig af:

  • Rådgivning og supervision af dagplejerne og tilsyn, der sikrer, at det enkelte barn trives og udvikler sig tilfredsstillende.
  • Koordinerer og sikrer et fagligt fællesskab mellem dagplejerne i gruppen og i legestuerne.
  • Sikrer at dagplejerne lever op til de kommunale krav og forventninger.

 

 

 

Pædagogik

Søg dagplejeplads